STRONA GŁÓWNA MAPA WITRYNY DRUKUJ   In PolishPolski In EnglishAngielski  
 
DJCHEM Chemicals Poland
Firma DJCHEM
   Firma

Zapobieganie awariom SEVESO II Ratownictwo chemiczne Informacja dla mieszkańców na wypadek powstania awarii przemysłowej

DJCHEM CHEMICALS POLAND S.A. jako producent wyrobów chemicznych w sposób szczególny zobowiązany jest przestrzegać zasad bezpieczeństwa. Jednym z nadrzędnych celów jest ograniczenie do minimum zagrożeń mogących być przyczyną wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Międzynarodowe standardy oraz restrykcyjne przepisy wdrożone w spółce zminimalizowały ryzyko związane z występowaniem awarii, natomiast działania systemowe precyzyjnie określają, jak należy postępować w sytuacji wystąpienia zagrożenia.

Nadzór obsługi nad instalacją odbywa się na podstawie zatwierdzonych instrukcji stanowiskowych i instrukcji postępowania w przypadku powstania pożaru, awarii lub wycieku niebezpiecznych materiałów.

Personel podlega okresowym szkoleniom z zakresu obsługi urządzeń, technologii, BHP, możliwych zagrożeń i właściwości materiałów niebezpiecznych. Zakres organizowanych szkoleń obejmuje symulację stanów awaryjnych na instalacji oraz ćwiczenia działań ratowniczych w ramach Zakładowej Jednostki Ratownictwa Chemicznego.

Kwestia Bezpieczeństwa jest jednym z priorytetowych założeń Spółki. Cele te realizowane są na wielu płaszczyznach, takich jak:
  • Program Zapobiegania Poważnym Awariom Przemysłowym
  • Dyrektywa Seveso II
  • Jednostka Ratownictwa Chemicznego
Copyright © 2014 DJCHEM CHEMICALS POLAND ul. Łukasiewicza 11a, 05-200 Wołomin, Polska tel: +48 (22) 787-63-46, E-mail: djchem@djchem.com.pl